Nauka języków obcych zostaje wznowiona

Po semestralnej przerwie nauka w Otwockim Centrum Językowym zostaje
wznowiona w następujący sposób:

Uczniowie w wieku przedszkolnym i klasy 1-3 stacjonarnie w siedzibie
Otwockiego Centrum Językowego przy
ul. Powstańców Warszawy 13. Godziny zajęć pozostają bez zmian.

Pozostali uczniowie kontynuują naukę według dotychczasowych zasad.
Uczniowie otrzymają oddzielną informację o możliwości przejścia z zajęć online na zajęcia w trybie stacjonarnym.

Telefon: 22-779-22-58
Telefon: 22-788-50-77
ul. Powstańców Warszawy 13
ul. Hoża 2
Otwockie Centrum Językowe Menin