Kalendarz

Kalendarz Roku Szkolnego 2023/24

1 semestr:

od 11 września 2023 do 14 stycznia 2024

Rozpoczęcie

ROKU SZKOLNEGO 2022/23 

11 września 2023
Zimowa przerwa świąteczna
(Boże Narodzenie)
 23 grudnia 2023 – 1 stycznia 2024
Ferie zimowe (mazowieckie) 15 – 28 stycznia 2024

2 semestr:

od 29 stycznia 2024 do 22 czerwca 2024

Wiosenna przerwa świąteczna (Wielkanoc) 28 marca – 2 kwietnia 2024
Pisemne egzaminy dojrzałości od 6 maja 2024
Zakończenie ROKU SZKOLNEGO 2022 / 2023 22 czerwca 2024
Dni wolne od zajęć: ► Środa 1 listopada 2023
► Sobota 11 listopada 2023
► Sobota 6 stycznia 2024
► Środa 1 – Sobota 4 maja 2024
► Czwartek 30 maja 2024
W pozostałe dni zajęcia odbywają się według ustalonego planu.
Telefon: 22-779-22-58
Telefon: 22-788-50-77
ul. Powstańców Warszawy 13
ul. Hoża 2
Otwockie Centrum Językowe Menin